Blog

Escrito del Grupo municipal para el boletín municipal de septiembre

Remunicipalitzar, SÍ ES POT

El pensament neoliberal defensa, com un fet indiscutible, que la privatització és l'única i millor de les opcions. No és necessari que enumerem els múltiples casos de corrupció lligats a les concessions a empreses en aquest model de gestió.
Actualment són cada vegada més els estudis que demostren els avantatges de la gestió directa en termes d'eficàcia, qualitat i costos dels serveis prestats. Importants ciutats europees d'Alemanya, França i Anglaterra estan remunicipalitzant serveis anteriorment externalitzats en sectors tan importants com l'aigua, gestió dels residus, etc. El Tribunal de Comptes conclou, en un informe, que la gestió directa dels serveis públics locals és més eficient i més barata que la privada.L'article 26 de la LRBRL assenyala que els municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents:
- En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques.
- En els municipis amb població superior als 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.
- En els municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús públic.

Existeix la consciència, cada vegada més clara, dels beneficis associats a la gestió directa dels serveis municipals. La irrupció del 15M va suposar posar en l'agenda qüestions que semblaven una mica oblidades. Podem dir, sense por a equivocar-nos, que aquest moviment ha tingut molt a veure en el canvi que es va produir en alguns ajuntaments en les passades eleccions municipals i que estan apostant clarament per un model diferent.

Nosaltres, defensem la idea d'uns serveis de qualitat que respectin el medi ambient i a les persones, i que per garantir-los aquests siguin gestionats de forma directa i col·lectiva, possibilitant la participació del conjunt de la societat en els assumptes que la concerneixen. D'aquí la necessitat de plantejar fulls de ruta que facin possibles aquests valors. En el cas de la municipalització, hauria d'anar acompanyada igualment d'un nou model de gestió on els/les treballadors/es i els usuaris i usuàries tinguin cabuda de forma directa, i no només testimonial.

En el nostre municipi hi ha diversos serveis externalitzats. En els propers dies, presentarem una proposta per a la creació d'una comissió municipal, que compleixi amb els requisits jurídics corresponents i que elabori un estudi sobre la viabilitat de recuperar serveis que ara la seva gestió està en mans privades.