Blog

Resum dels acords sessió plenària 29 setembre 2016: L'Ajuntament ratifica l'aval d'un milió d'euros a la SA municipal

L'alcalde va obrir la sessió plenària extraordinària del passat 29 de setembre explicant que la urgència de la celebració del ple venia motivada bàsicament per la celebració el 6 d'octubre de la junta de creditors de la Societat Anònima Municipal, que va ser declarada a principis d'any en situació de concurs i actualment es troba en fase de conveni.

El consistori està aplicant un pla de viabilitat per fer front al deute municipal, tant el de l'Ajuntament com el de la SA, i el pla contemplava, entre d'altres coses, la sol·licitud de preconcurs de creditors de la SA i l'aplicació de diverses mesures per reconduir la situació de les arques municipals.


S'obren dos escenaris per al futur de la SA. El concurs de creditors pot acabar en liquidació i per tant, la pèrdua d'actius, o pot acabar en continuïtat, amb la signatura d'un conveni, és a dir, amb un acord amb els creditors que permeti guanyar temps per estabilitzar les finances i renegociar les condicions del deute. Amb la signatura d'un conveni, l'Ajuntament aconseguiria una quita, tot eliminant la meitat del crèdit ordinari, i guanyaria temps per estabilitzar la situació financera. Aquest objectiu i el calendari del concurs marcat pels Jutjats van portar al govern municipal a convocar el ple extraordinari del passat dijous.   

En la seva intervenció inicial, l'alcalde va assenyalar que "perquè  la junta sigui beneficiosa per als interessos de la SA municipal i de retruc de l'Ajuntament, necessita més d'un 50 % dels vots favorables dels creditors que formen part del conveni". L'alcalde va afegir que un dels creditors majoritaris, que té un crèdit reconegut de més de 900.000 euros és el Banc de Santander, crèdit avalat per l'Ajuntament el 2012. L'alcalde va exposar que el Banc de Santander havia manifestat que votaria favorablement a les condicions i ratificaria el conveni "sempre i quan prèviament l'Ajuntament fes una ratificació expressa de l'aval firmat el 2012" i la ratificació havia de venir expressada a través del ple municipal.

Pel que fa a la votació de la urgència de la sessió, va ser aprovada amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, CiU, C's, PSC i Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede i els vots en contra dels tres regidors de Babord que van assistir al ple, ja que l'altre regidor d'aquesta formació política no va poder assistir-hi. Babord va explicar que el seu vot en contra es deu a que està en desacord amb les formes en què s'ha convocat el ple i per la manca de temps per estudiar els temes que es portaven a votació. L'alcalde va respondre que Babord té dos membres al consell d'administració de la SA i que el govern no s'ha equivocat pel que fa a les formes.

Pel que fa al primer punt, la ratificació de la totalitat de les obligacions assumides per l'Ajuntament com a fiador solidari de la SA, derivades de la pòlissa de préstec mercantil que l'Ajuntament va subscriure el 2012 amb Banco de Santander per un import d'1.000.000 d'euros, va quedar aprovada amb els vots a favor d'ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, C's i el PSC, l'abstenció de CiU i el vot en contra de Babord i Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede. Amb aquest acord es consolida la continuïtat de la SA municipal. Aquest acord implica l'assumpció del 50% d'aquest aval per part de l'Ajuntament com un crèdit a llarg termini  a prudència financera (actualment menys d'1 %), quan fins ara estava al 5'6 %. Amb aquest acord, hi ha un estalvi total d'uns 140.000 euros en interessos.

Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede es va mostrar a favor de la continuïtat de la SA municipal amb una sèrie de condicions, “que sigui transparent, al servei de la ciutadania, i amb una gran democràcia”. Aquesta formació es va preguntar “per què convertir un crèdit ordinari en un crèdit amb privilegi especial en detriment de la resta de petits proveïdors que porten anys sense cobrar” i va manifestar que encara s'hi és a temps de fer una negociació bilateral. VdM Sí que pot/Sí puede considera que la viabilitat de la SA municipal no passa per la ratificació del préstec mercantil, sinó que cal "una viabilitat rigorosa que convenci als bancs que no són necessàries ratificacions com les d'avui". Aquesta formació política és partidària que s'ajorni, si cal, la data de realització de la junta de creditors.

El PSC va recordar que qui decideix si es pot ajornar o no una junta de creditors és el jutge, i va subratllar que si el Banco de Santander no dóna el seu recolzament “la SA municipal té un 90 % de possibilitats d'acabar en liquidació”, situació en la qual "es posaria en perill el patrimoni de la SA, com és l'edifici de Les Pinedes". El PSC va explicar que votaven a favor ja que "és un pas per poder treure de concurs la SA i evitar la liquidació". 

Ciutadans va explicar que basaven la seva posició "exclusivament en aspectes tècnics i que han estat exposats per l'assessor de l'empresa contractada per assessorar la SA".

Babord considerava que el document que es portava a votació al ple no reflectia gens el que es va tractar en la reunió amb els advocats que representen el consistori al concurs de creditors, ja que el document no era "una negociació" sinó una "ratificació de les obligacions de l’Ajuntament". Babord va manifestar que si es produís la liquidació de la SA municipal no serà per la votació al ple d'avui, sinó per les actuacions que es van fer a la SA en el passat. Babord es va mostrar a favor del tancament de la SA "d'una forma endreçada" i va explicar que creuen que per al concurs de creditors s'hauria d'haver pogut comptar abans amb una auditoria per aclarir la gestió de la SA.

CiU va explicar que esperava que el que es portava a aprovació serveixi per fer entendre que "moltes vegades les decisions que s'han de prendre quan es governa no són les que es desitjarien per intentar aconseguir els objectius que es marquen". CiU va destacar que amb l'aplicació recent, per part del bancs, del principi anomenat "prudència financera", el nou préstec que es signi no tindrà unes clàusules com les que es van haver de signar en el seu moment.

Pel que fa al govern, Gent per Vilassar de Mar va manifestar que estava a favor de la continuïtat de la SA municipal.

L'alcalde va puntualitzar que la viabilitat de la SA municipal sí que depenia de la votació dels punts de ple de dijous, ja que, en cas de no ser aprovats, "anem a la liquidació de la SA i les conseqüències per a l'Ajuntament són pitjors". L'alcalde va recordar també, com va fer el PSC, que qui decideix si es pot ajornar o no una junta de creditors és el jutge i va remarcar que sí que s'havia  negociat amb el Banc de Santander, subratllant que en aquesta legislatura la SA és "més democràtica, clara i transparent". L'alcalde va recordar que la llei de les Societats Anònimes deixa claríssim els terminis de presentació de concurs de creditors, va afegir que si els terminis no es compleixen, els membres del consell d'administració s'han de fer responsables solidaris dels deutes que contrau la SA i va explicar que no es poden obviar aquests terminis de temps marcats per la llei. En relació a l'opinió de  VdM Sí que pot/Sí puede que el que es portava a aprovació suposava “convertir un crèdit ordinari en un crèdit amb privilegi especial”, l'alcalde va especificar que no és així, sinó que el que es fa és “reforçar l’aval, que és el que demana el Banc de Santander”, i VdM Sí que pot/Sí puede va manifestar que  “s'assemblava bastant”. L'alcalde va puntualitzar que ERC-VdM diu Sí duia en el seu programa electoral el concurs de la SA, mai la seva liquidació o el seu tancament, en resposta a Babord, formació política que va manifestar que considerava que ERC-VdM diu Sí havia canviat de posicionament respecte a la SA. 

L'alcalde va afirmar que “hem entrat a arreglar les coses, no a destruir-les, la nostra obligació és buscar solucions”. El regidor d'Hisenda, Josep Solé, va afegir adreçant-se a Babord, que “esteu votant en funció del passat i no és correcte, cal mirar endavant i trobar solucions”.

El PSC va demanar que es convoqui una junta general, a poder ser, dos dies abans de la junta de creditors.

Quant al segon punt de la sessió plenària extraordinària,  la modificació de crèdit número 10/2016 mitjançant crèdit extraordinari de 406.000 euros en el pressupost d'enguany, es va aprovar amb els vots a favor d'ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, C's i el PSC, l'abstenció de CiU i el vot en contra de Babord i Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede. Des del govern van recordar que aquesta modificació va finançada amb la concertació d'un préstec a llarg termini.

http://www.vilassardemar.cat/